ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2022 г.

632

 

 

 

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

на основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Харманли

 

организира

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2022 г.

 

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 30.03.2022 г. /сряда/ ОТ 17:30 ЧАСА В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР        ГР. ХАРМАНЛИ ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪВЕДЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

кани всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, обществени организации, представители на партии, местни фирми, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица да присъстват на обсъждането на бюджета и да вземат отношение по него с мнения, предложения и препоръки.

 

Материали по проектобюджета ще бъдат публикувани допълнително официалната интернет страница на общината.

Проект на бюджет на Община харманли за 2022 г.

Строителна и инвестиционна програма на Община Харманли за 2022 г.