ПОПУЛЯРИЗИРАХА СРЕД УЧЕНИЦИ БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА В РИСК

1132
В рамките на близо един месец, учители и психолози в училищата от Община Харманли, представиха пред учениците мултимедийна презентация за националната телефонна линия 116 111. Инициативата е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Харманли и се проведе по повод Световния ден за борба с насилието над деца, отбелязван ежегодно на 19 ноември. В рамките на информационната кампания сред подрастващите бяха раздадени 2000 брошури с полезна информация.
Националната телефонна линия за деца предлага информиране, консултиране и помощ на деца във връзка с широк спектър от проблеми. Тя функционира чрез Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111. Телефонната услуга е с национално покритие, достъпна от територията на цялата страна, напълно безплатна за обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон. Функционира 24 часа в денонощието. Линията е насочена към децата, юношите, техните родители, близки, както и към граждани, търсещи информация и помощ по проблемите на деца. Екип от специално подготвени консултанти поемат обажданията на линията денонощно, като предоставят на обаждащите се помощ, осигурявайки емоционална подкрепа, пространство за споделяне на тежки емоции и преживявания, кризисна интервенция, информация за налични ресурси и начини за справяне с различни проблеми.