ПОКАНА

1459

НА ВНИМАНИЕТО НА НПО, РАБОТЕЩИ С МЛАДЕЖИ И НЕФОРМАЛНИ МЛАДЕЖКИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД  ХАРМАНЛИ

 

Община Харманли  стартира процедура за набиране на проекти за младежки дейности, съгласно изготвени Правила за финансиране на дейности за насърчаващи инициативи в областта  на  културата,  образованието, превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение  и други.

Документи за кандидатстване могат да се изтеглят от официалния сайт на община Харманли, www. harmanli.bg в меню „Проекти“.

 Проектните предложения се подават в Информационен център на Община Харманли  на  ул. „Петко Каравелов“ №4 всеки работен ден от  08:30 до 18:00 часа.

 Срок за подаване на проектите е до 31.05.2017г., 16:00 часа.

 

 За подробна информация:  отдел „Проекти, програми и обществени поръчки” в сградата на община Харманли, етаж 2, стая 200, телефон/факс: 0373 83098, e-mail: ppes@harmanli.bg