ПОЧТИ ДВА ПЪТИ Е УВЕЛИЧЕН БРОЯТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГАТА „ОСИГУРАВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“

1325

Община Харманли стартира предоставянето на услугата „Осигуряване на топъл обяд“ на одобрените кандидати, които депозираха желанието си да получават безплатна храна. Обществената трапезария предоставя храната в работните дни от седмицата, която се приготвя от Домашен социален патронаж. Нуждаещите се ще получават разнообразно седмично меню, което осигурява балансирано хранене при спазване на изискванията на безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. 
Община Харманли успя да издейства повече финансови средства за настоящия етап от работата на обществената трапезария и вече от предлаганата услуга ще се възползват 150 души. Към този момент безплатна храна получаваха едва около 80 нуждаещи се. 
Потребителите попадат в целевата група на операцията, а именно са лица и семейства на месечни социални помощи; самотни неосигурени родители, които живеят с децата си; самотни възрастни хора с минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомагани с еднократна помощ по реда на Закона за социалното подпомагане; 
Услугата „осигуряване на топъл обяд” се осъществява по Операция „Осигуряване на топъл обяд“ BG05FMOP001-03.002 по Оперативна програма и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.