ОСВОБОЖДЕНИЕТО. ВОЕННИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ ИЗПРАЩАТ

100
По повод 3 март - Националния празник на България, в Исторически музей Харманли гостува дигиталната изложба „ОСВОБОЖДЕНИЕТО. Военните кореспонденти изпращат …“ на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – гр. Сливен.
Изложбата показва малко познати на широката аудитория дописки, рисунки, гравюри от войната между двете империи. Тя представя героизма на обикновения войник, страданията на мирното население, неговата подкрепа и съпричастност към освободителите. Тя е посветена и на паметта на хилядите загинали руски, украински, румънски и финландски войни, на героите от Българското опълчение и доброволческите чети и отряди. От нея прозират общочовешки послания и друго лице на войната, лишено от политически контекст. В нея могат да се видят любопитни дописки и картини и графики на всеизвестни и почти неизвестни журналисти, художници и дипломатически представители в действащата руска армия на Балканите. В тази последна Руско-турска война участват над 100 кореспонденти, които изпращат своите статии, дописки, ескизи, гравюри и пр. материали в над 500 издания - вестници, списания и телеграфни агенции.
Официалното представяне на изложбата ще се състои на 28.02.2024 г. от 16:30 часа в мултимедийната зала на Исторически музей Харманли.