ОСИГУРЕНИ СА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЪЛБИЩНА ПЛАТФОРМА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

1569

Министерството на образованието и науката отпусна 49 600 лв. за изграждане на стълбищна платформа за придвижване на хора с увреждания в СУ „Неофит Рилски“. 
Изграждането на така необходимата достъпна архитектурна среда в училището е проблем от години, а към този момент е от изключителна необходимост, поради нуждите на учащ се там ученик. 
След като Ръководството на Община Харманли мотивира спешната нужда от поставяне на съоръжението в школото пред Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев , финансовият ресурс е осигурен и стълбищната платформа вече ще улеснява придвижването на нуждаещите се ученици.