ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

950

На 28 декември Кметът Мария Киркова подписа договор на стойност 438 373 лева за изграждане на нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в Харманли след като управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ одобри за финансиране проекта на Община Харманли. Със сумата ще бъде преустроена, ремонтирана и оборудвана сградата на бившата детска градина на ул. „Христо Смирненски“, за да се осигурят адекватни условия за предоставяне на социалната услуга на целевата група. Проектът е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и актуализирания план за действие на изпълнението и.