ОБЩИНСКИЯТ ЛАГЕР В ДОБРИНИЩЕ ЩЕ ПОСРЕЩА УЧЕНИЦИ ОТ 22 ЮНИ

3025

Общинският лагер в гр. Добринище е готов да посрещне учениците на Харманли. Преди стартиране на летния сезон е подменена дограмата и извършен козметичен ремонт на помещенията в кухненския блок. 
Храната на децата ще се приготвя в обновена кухня, с нови съвременни енерго спестяващи печки, вентилационна система, професионална скара и прибори за готвене. Освежена е оградата, поставени са пейки на откритата сцена, а тревните площи – окосени и обработени срещу паразити. 
Със заповед на Кмета на Община Харманли са определени смените за всички училища по график на ползване на помещенията в блокове А и Б, както и в общинските бунгала в местността „Логовете“ – хижа “Гоце Делчев“.

График на смените за 2018г. в Почивна база-Добринище, блок „А“:
1. От 22.06 – 01.07 – НУ „Отец Паисий“
2. От 01.07 – 10.07- ОУ „Иван Вазов“
3. От 10.07 – 19.07- СУ „Неофит Рилски“
4. От 19.07 – 28.07-НУ „Алеко Константинов“
5. От 28.07 – 06.08 - ОУ „Иван Вазов“
6. От 06.08 – 15.08 - НУ „Алеко Константинов“
7. От 15.08 – 24.08 - СУ „Неофит Рилски“

График на смените за 2018г. в Почивна база-Добринище, блок „Б“:
1. От 22.06 – 01.07.;
2. От 01.07 – 10.07.;
3. От 10.07 – 19.07.;
4. От 19.07 – 28.07.;
5. От 28.07 – 06.08.;
6. От 06.08 – 15.08.;
7. От 15.08 – 24.08.;