ОБЩИНАТА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА БЛИЗО 2 МЛН. ЛЕВА ЗА РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ХАРМАНЛИ

1668
Мащабен проект на Община Харманли за близо 2 милиона лева е одобрен за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Кметът Мария Киркова официално подписа Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 954 046 лева. Със сумата ще бъде извършена рехабилитация и реконструкция на улиците „Янко Сакъзов“, „Ал. Стамболийски“ и част от "Христо Ботев".Те ще придобият нова приятна визия, която ще е в синхрон със съвременната градска среда. Едновременно с това, в тази част от уличната мрежа ще бъде ремонтирана и подменена старата и амортизирана ВиК мрежа. Необходимите за това средства, в размер на 650 000 лева бяха отпуснати в края на миналата година, от държавния бюджет.
С реализирането на проекта ще се гарантира цялостната устойчивост на тази част от уличната инфраструктура, което напълно съответства на формулираните приоритети в програмата за управление на ръководството на Община Харманли.