ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЩЕ ИСКА БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЛА ОТ ТРАГЕДИЯТА В БИСЕР

1052

Община Харманли ще търси безлихвен заем от държавата, за да изплаща искове по дела на ищци от трагедията от село Бисер, заведени срещу Общината по времето на предишното управление. Докладна за заем в размер на 2,3 млн. лв. ще бъде внесена от кмета на общината Мария Киркова за одобрение на предстоящата Общинска сесия на 28 ноември. 
През 2012 г. в следствие на поройни дъждове и преливане на язовир Иваново, стената му се къса и залива с. Бисер. Това бедствие отнема живота на 9 човека. Пострадали жители завеждат граждански дела от 2013 г. насам за имуществени и неимуществени вреди срещу Община Харманли и Министерството на Отбраната, като собственик на земята, върху която е разположен язовира. Към момента са заведени 33 дела. Общата стойност на исковете е за 4 007 304 лв., а лихвата е в размер на около 3,9 млн. лв. Към днешна дата три от делата са във ВКС, 12 се гледат в Апелативен съд София, 17 са в Софийски градски съд и 1 - в Административен съд Ямбол. 
От Апелативен съд София има постановени 3 решения, по които Община Харманли е осъдена да заплати общо 1 169 537 лв., от които 670 000 лв. главница и 499 537 лв. лихви и такси. Тази сума, след запор на сметките на общината, е преведена по сметката на Частен съдебен изпълнител. Община Харманли обжалва и трите решения на АС София пред ВКС.
В края на месец ноември и началото на декември се очакват още 5 решения на Апелативен съд София. 
"Финансовото състояние на Община Харманли е стабилно, но нито една община не може да се справи със задължения, които са на стойност, равна на собствените й приходи. Хората са прави да търсят правата си, но ние сме поставени в позиция да защитаваме действията или бездействията на предишното ръководство на Общината.", казва Мария Киркова, кмет на община Харманли.
Община Харманли ще иска от МФ да й бъде отпуснат безлихвен заем за сметка на републиканския бюджет със срок за погасяване не по-дълъг от края на следващата година. Вече са водени предварителни разговори с министъра на финансите Владислав Горанов, който е изразил подкрепата си. Заемът ще бъде използван, когато е необходимо само и единствено за изплащане на обезщетенията на ищците.