ОБЩИНА ХАРМАНЛИ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА БЛИЗО 6 МИЛИОНА ЛЕВА

1245

С безвъзмездна помощ от 5 852 624 лева ще бъдат ремонтирани и реконструирани пътища от общинската пътна мрежа в Община Харманли. Средствата са осигурени, след като Община Харманли кандидатства с проект по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Проектното предложение вече е одобрено, а Кметът Мария Киркова днес официално подписа договора с ДФЗ.
Със сумата от близо 6 милиона лева ще бъде извършена рехабилитация и реконструкция на Път НКV 2211/III-808 Харманли- Надежден; Път НКV 1217/II-76 Българин- Шишманово; Път НКV 2220/II-76 Харманли-Доситеево и Път НКV 1223/I-8 – Харманли-Бисер/ участък след разклона за с.Бисер/.