ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОСИГУРИ РАБОТА НА 11 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

3275

Кметът на Община Харманли Мария Киркова подписа трудовите договори на 11 безработни лица, жители на общината. Назначенията са в изпълнение на Регионалната програма за заетост, финансирана от Министерството на труда и социалната политика. 
5-ма души са назначени в ОП „Чистота “, 2-ма ще подпомагат дейността на Домашен социален патронаж, а 4-ма служители ще извършват общополезна работа в селата Черепово, Българин, Бисер и Славяново. 
Новите работни места са на база разработено проектно предложение от общинска администрация. Програмата се прилага за пръв път в Община Харманли. Мярката се реализира като инструмент за регулиране на заетостта сред уязвимите групи чрез разкриване на нови работни места и цели да се осигури социална интеграция на трайно безработни лица, както и да се стимулира социалната им активност.