НОВО СПОРТНО ИГРИЩЕ С ЕВРОСРЕДСТВА В ХАРМАНЛИ

338

Кметът на община Харманли Мария Киркова подписа поредния договор за безвъзмездна финансова помощ с ДФ „Земеделие“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР.
За проекта „Изграждане и обновяване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр.Харманли“ са отпуснати 97650 лв. без ДДС. Проектът включва изграждане на комбинирано игрище в пространството до тенис кортовете, със зона за игра с акрилна настилка и пешеходна зона с бетонови павета. Предвидено е монтиране на ограда от метална мрежа и дървени седалки /тип скара/ върху подпорната стена.