„НАЙ-ТОЛЕРАНТЕН УЧЕНИК“ В МОЯ КЛАС

1759

По инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, днес всички училища от града отбелязаха международния „ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА“. 
Децата от всеки клас отличиха своя най-толерантен съученик. Това се случи по време на часа на класния ръководител. Заедно със своя педагог, те обсъдиха темата за толерантността и в частност – нейните принципи. След това отсъдиха заедно, кой според тях най-много заслужава приза.
Целта на кампанията бе да се насърчи приемствеността между децата. Затова работят 5 обществени възпитатели, както и секретарят на МКБППМН Фанка Костукова, която раздаде грамоти на всеки отличил се ученик. „Добрите практики трябва да се поощряват и да бъдат пример за останалите деца“ това бяха част от нейните думи към събралите се учители и ученици във всяко от училищата – НУ „Алеко Константинов“, НУ „Отец Паисий“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Неофит Рилски“, ПГЕТ„Захари Стоянов“.