НАД ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА ЗА БОЛНИЦАТА В ХАРМАНЛИ ЧРЕЗ СПЕЧЕЛЕН ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПРОЕКТ

1396

Проектът „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани трансгранични региони “ по който Община Харманли е партньор на гръцки организации е получил одобрение за финансиране. Общо 49 проектни предложения успешно са преминали фазите на оценяване и получават зелена светлина за реализиране на проектните си идеи по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020, Дейностите по проекта предвиждат с над половин милион лева да бъде закупено модерно медицинско оборудване и специализирана апаратура за МБАЛ Харманли. С част от сумата ще бъде закупена и нова, оборудвана линейка за нуждите на болницата в Харманли. По проекта са предвидени и специализирани обучения на медицински кадри. 
Партньори по проекта за изпълнение дейностите са МБАЛ Ардино от българска страна, а от гръцка - здравна организация от Македония и Тракия, Катедра по медицина към университета в Солун и Национален център за спешна помощ в Гърция.

Целта на проекта е да се подобри достъпът до качествени здравни услуги в трансграничния регион.