НА 11 АПРИЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРОФИЛАКТИКА НА СИРЕННИТЕ СИСТЕМИ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

215

На 11 април (понеделник),  на територията на Община Харманли ще се проведе редовна техническа проверка  и профилактика на сиренните системи.                                      

Уведомяваме гражданите, че предстоящият тест на сиренните системи е по предварително установен график и не е свързан с международната обстановка  или извънредно положение. При проверка на техническата изправност на системите, сирените ще звучат еднократно за не повече от 10-15 секунди.