МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ СЕ ПЛАЩАТ ВЕЧЕ И ПРЕЗ КАСИТЕ НА ИЗИПЕЙ . СТАРТИРАНА Е И ИНТЕРНЕТ СИСТЕМАТА ИПЕЙ ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ .

2282

От 01 март  Местните данъци и такси към Харманли вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.

Плащането на касите на ИЗИПЕЙ се  извършва само със съобщаване на ЕГН на физическите лица или БУЛСТАТ за фирмите. По новия начин граждани и фирми  плащат, без да  е  необходимо да носят печатните съобщения.  Не е нужно да попълват каквито и да са  документи или да звънят в общината и да търсят предварителна информация за задълженията. След
съобщаване на ЕГН или БУЛСТАТ  информацията се визуализира и може да се плаща веднага.

Интернет плащането /ИПЕЙ/ става след регистрация  в сайта ИПЕЙ  при следване на всички указателни стъпки в него. С цел осигуряване на защита на личните данни  след първоначалната регистрация  нивата  на  достъп  са  три .  При първото ниво на достъп  информацията за задължения за местни данъци и такси  е достъпна чрез  въвеждане на  партиден номер . За имотите  партидния номер е този  отразен в годишното съобщение , а за превозните средства  е  регистрационния номер , изписан на кирилица. Достъпа до информацията само по ЕГН е възможен само при трето ниво . За получаване на достъп трето ниво задължително и еднократно се прави допълнителна регистрация в някоя от касите на ИЗИПЕЙ. След  като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език .
            И в двата случая на плащане информацията за местни данъци и такси  е   актуална, защото се работи в реално време. Онлайн плащането е съобразено с изискванията на материалните закони относно последователността на издължаване  - от най-старото към най-ново задължение.  Плащанията  се отразяват веднага в данъчната сметка на лицето в общината. Така не се допуска  двойно плащане на данъка или разлики в лихвите при плащане на стари задължения .

ИЗИПЕЙ към момента  има  2 537 каси в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни.

Онлайн плащането на данъците улеснява  неимоверно хората. То е в полза най-вече на живеещите извън община Харманли (България или чужбина) и им пести време, нерви и пари. Повишава събираемостта от местните приходи. Към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските  общини.

Услугата е безвъзмездна  за Община Харманли . Реализирането й е част от изпълнението на основните стратегически цели  за  развитие на електронното  управление ; за бързо,  модерно  и  лесно обслужване на  гражданите и приближаването на администрацията  до  тях.