"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - ХАРМАНЛИ" ЕООД

545

ОБЯВА

"Медицински център 1 - Харманли" ЕООД, обявява търг на основание Наредба 5 чл.44 ал.2 за упражняване правата на собственост на Общината върху общинските предприятия с тайно наддаване на помещение от 27.44 кв.м. за медицински дейности, намиращо се на първия етаж в сградата на дружеството с адрес гр.Харманли ул."Васил Левски" №66 за срок от 3 години с начална тръжна цена 500.00 лева. Търгът ще се проведе на 14.02.2024 г. от 14.00 ч. в кабинета на управителя. Тръжните документи могат да бъдат закупени от касата на "Медицински център 1 - Харманли" ЕООД. Размерът на депозита 10% от началната тръжна цена. При непровеждане на търга или несключване на договорот спечелилият го, повторен търг ще се проведена 24.02.2024 г. при същите условия за обекта.

 

За справка тел. 0373 8 60 94