Кметства на територията на община Харманли, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства, насрочени на 29 октомври 2023 г.

1133
№  Код по EKKATE Кметство/населено място/община
1 2 3
1 04128 Бисер/с.Бисер/ община Харманли
2 05298 Болярски извор/с.Болярски извор/ община Харманли
3 06080 Браница/с.Браница/ община Харманли
4 07315 Българин/с.Българин/ община Харманли
5 12810 Върбово/с.Върбово/ община Харманли
6 23011 Доситеево/с.Доситеево/ община Харманли
7 32100 Иваново/с.Иваново/ община Харманли
8 32487 Изворово/с.Изворово/ община Харманли
9 51041 Надежден/с.Надежден/ община Харманли
10 53775 Орешец/с.Орешец/ община Харманли
11 54448 Остър камък/с.Остър камък/ община Харманли
12 57434 Поляново/с.Поляново/ община Харманли
13 58244 Преславец/с.Преславец/ община Харманли
14 62832 Рогозиново/с.Рогозиново/ община Харманли
15 67101 Славяново/с.Славяново/ община Харманли
16 67581 Смирненци/с.Смирненци/ община Харманли
17 80552 Черепово/с.Черепово/ община Харманли
18 83377 Шишманово/с.Шишманово/ община Харманли