Изтича срока за деклариране на имоти , чието облагане ще бъде според количеството битови отпадъци

1170

Петък - 30 ноември 2018 год. е последнияt ден за подаване на декларации за облагане на такса битови отпадъци през 2019 г. според количеството .

Собствениците на имоти , които желаят такса битови отпадъци за 2019 г. да бъде определена според колечеството битови отпадъци, имат възможността до края на работния ден да подадат декларация.

Образци на декларациите са публикувани в сайта на община Харманли , раздел „ Местни данъци и такси „, както и може да получите на хартиен носител от местната данъчна администрация.