ФРЕНСКИ СТУДЕНТИ НА ГОСТИ НА ЦНСТ ХАРМАНЛИ

2212

За поредна година студенти от Франция, от неправителствената организация „Солидарите България-Франция“, посрещнаха новата година в Харманли като гости на Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. Френските студенти и децата от дома рисуваха, изработваха поздравителни картички, пяха и танцуваха заедно през петте дни от посещението си. Станалите вече традиция съвместни празници, споделените усмивки и подаръци радват изключително много децата от дома.