ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

1230

Всички училища на територията на община Харманли са готови и започват да прилагат електронната среда за обучение. Директорите обявяват публично начинът на провеждане на дистанционното обучение.
Учениците ще се обучават от вкъщи, използвайки учебните електронни ресурси безплатно. В начален вариант темите ще бъдат свързани с вече изучаван в училище материал и ще служат за преговор, обобщение и затвърждаване на знания, а не ново учебно съдържание.
Учениците, които нямат достъп до интернет и електронна среда ще бъдат обхванати по домовете си чрез образователните медиатори.
Призоваваме родителите и учениците да бъдат отговорни.