„АЗ ❤ ХАРМАНЛИ!“ - СВОДЕСТИЯТ МОСТ НАД Р. ОЛУ ДЕРЕ /Р. ХАРМАНЛИЙСКА/

2795

Мостът над река Харманлийска е наричан по различен начин – Каменният мост, Сводестият мост, Старият мост, Гърбатият мост Гърбавият мост. Той е построен през 1585 г. Според надписа му това е станало по заповед на Сиявуш паша, богат феодален владетел от Хърватска, който по принуждение приел исляма и с имането си се преселил в Цариград, където станал приближен съветник на султана. Сиявуш паша придобил земите наХарманлийския район през 1582 г. Движението обаче през Харманли се затруднявало много от пролетните разливи на Олу-дере, затова той заповядал построяването на мост със свод като небесния. Не е известно кога е започнал строежа. Но над „водата на хармана“ през есента на 1585 г. се издигнала „каменната дъга“. Мостът е изпълнен в арабския архитектурен стил от 16 в., за който са характерни плавни извити линии. Дължината му е 109 м., а ширината – 6 м., водите на реката преминавали под централния, най-висок, свод и двата по-малки, разположени му от двете страни. Тези три свода съставляват „небесната дъга“. Допълнителните два (или три) свода от левия бряг на реката, са резервни, те са поемали водите на реката при силни пролетни и есенни наводнения. За строежа на моста е използван камък, доставян от кариери край Кулели Бургас или Лала паша, на 20 км. от Одрин. Блоковете, корнизите, перилата и поставката за надписа са свързани с железни скоби и съединители, запоени с разтопено олово и сяра. Поставката за надписа, издигната на източния парапет, прилича на огромен трон в средата, на който е зазидана плочата от бял мрамор, върху която в стихотворна форма е изрязан надписа.
Годината приравнена към християнското летоброене е 1585 г., месец декември. Според местните легенди мостът е изграден под ръководството на майстор Лалю.