АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ХАРМАНЛИ

2105

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната заради разпространението на заразата от новия коронавирус COVID-19 от 13 март до 13 април, Община Харманли апелира за намаляване на контактите в случаите, когато това е възможно и напомня на граждани и фирми, че на сайта www.harmanli.bg има разработени системи за онлайн заявяване, подаване и плащане на различни услуги, данъци и такси. В тази връзка напомняме относно:
-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАРМАНЛИ - при необходимост от предоставяне на административна услуга препоръчваме заявяването да бъде извършвано по няколко възможни начина: (1.) електронен път на електронна поща - it@harmanli.bg, har_budjet@mbox.contact.bg (2.) чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги, находящ се на адрес https://harmanli.auslugi.com/…/index.php/home/harmanli/index, (3.) чрез Системата за сигурно електронно връчване или (4.) чрез използване на услугите на лицензирани пощенски оператори.
Като временна мярка в полза на гражданите Община Харманли въвежда за някои услуги експресна обработка с цел предотвратяване повторно идване до Информационния център. Тези услуги ще се заплащат на цената на обикновена за периода на въведеното извънредно положение. За повече информация можете да се свържете със служителите на тел. номер 0373/ 8 3383.
Община Харманли апелира плащанията за извършване на административни услуги он-лайн да бъдат извършвани по банков път или чрез E-pay.
-ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – ХАРМАНЛИ“ - за подаване на декларации от фирми и физически лица, които притежават електронен подпис може да бъде използван Модула „Електронни услуги предоставяни от Дирекция МДТ“:
https://harmanli.imeon.bg/webuslugi/frmMain.aspx
Разплащането на местни данъци и такси може да бъде направено чрез интернет – системата за електронно разплащане ePay.bg . В случаите на невъзможност за обслужване и плащане по посочените по–горе начини, общината предоставя и възможност за плащания на каса при въведен строг пропусквателен режим .
Очаква се срокът за плащане с отстъпка да бъде увеличен до 30 юни 2020 г., предвид извънредните обстоятелства.
От МДТ напомнят, че подаването на декларации за новопридобити имоти по възмезден или безвъзмезден начин отпадна. Същия е и принципът на работа и за новопридобити превозни средства. При придобиване на имот и МПС по наследство декларации се подават в 6-месечен срок. След изтичане на 6-месечния срок в случаите че не е подадена данъчната декларация администрацията служебно образува партида за наследения недвижим имот или МПС. Административно – наказателните разпоредби в Закона за местните данъци и такси за неподаване на декларацията по наследство в законния срок , поради извънредната ситуцация за случаите в които срокът изтича до 29.03.2020г ще бъдат предупредителни и няма да се налагат парични санкции .
При придобиване на имот и МПС по наследство, декларации се подават в 6-месечен срок. За допълнителна информация и помощ относно: Имоти и данъчна оценка можете да се свържете на тел. номер 0879250910, 0879250911; Патенти, коли, таксиметрови превозвачи и туристически данък на номер 0879250912, 0879250913 и Справки за плащания и задължения 0878217373
- Общинска администрация ограничава достъпа на граждани. При неотложни ситуации е необходимо да се свържете с централата на Община Харманли: 0373/ 8 2015; 0373/ 8 2037; 0373/ 8 6976
Горепосочените мерки се прилагат с цел гарантиране на непрекъснатост на процеса по административното обслужване при осигуряване на засилени мерки за защита на живота и здравето на потребителите на услуги и на служители.