31 МАЙ 2024 Г. - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ

162
Ежегодно на 31 май СЗО и страни по целия свят отбелязват Световен ден без тютюнопушене. Основен акцент по време на събитието е да се посочат опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия и насърчаване на ефективни политики за намаляване въздействието от употребата на тютюн.
За поредна година МКБППМН – Община Харманли проведе кампания сред учениците насочена към повишаване на тяхната осведоменост за вредните навици и последиците от употребата на тютюн и тютюневи изделия, излагането на вторичен дим, както и за отказване от тютюнопушенето. Състояха се презентации и дискусии за въздействието на тютюносъдържащите продукти и електронните устройства върху човешкия организъм. Основната цел на кампанията е още в най-ранна възраст да се формира отрицателно поведение към тютюнопушенето.
Паралелно с цел превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето, през месец май бяха реализирани и културни мероприятия, сред които посещение на Исторически музей Харманли по повод 18.05.2024 г. – Международен ден на музеите. Премина и кампанията на Община Харманли „Събирай разделно“ с обучение и демонстрации в училищата и детските градини, а в навечерието на 24 май – „Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“ бе проведена образователна беседа с учениците от 1клас. Огромен интерес сред тях предизвика изписването на имената им на глоголица.
През месец юни предстоят съвети за „Безопасна ваканция“ сред по-големите ученици. По повод 26.06.2024г. - Световен ден за борба с наркоманиите ще бъдат проведени здравно-образователни беседи на теми: „Райският газ – опасен за здравето“ и „Вредата от употребата на психоактивни вещества“. В рамките на инициативата, с цел превенция на сексуалната експлоатация и трафик на хора, МКБППМН ще проведе и лекция сред учениците на тема: „Безопасни взаимоотношения“ .