12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

1442

На тази дата, но през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление”, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.

По повод 12 октомври – Деня на българската община, още от сутринта в общинска администрация Харманли започнаха да пристигат поздравителни адреси и писма- от НСОРБ, „ИУПП“ ООД, от редица граждански и неправителствени организации. Първият поздрав е с подател Областния управител на област Хасково Станислав Дечев. 
Наред с пожеланията за здраве и професионални успехи, Губернаторът споделя: „Вярвам в професионалните ви умения. Свидетел съм на разумните ви решения, които вземате. Затова съм готов да подкрепя всяка Ваша идея, която е в интерес на гражданите“. 
Ръководството на Община Харманли поздравява всички свои колеги по повод 12 октомври - Ден на българската община и се присъединява към пожеланията за здраве и успехи.