Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Файлове:

Методически указания Методически указания

Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение 6_Справка за ССО Приложение 6_Справка за ССО

Приложение 7_Покана за свикване на ОС на СС Приложение 7_Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 8_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС Приложение 8_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 9_Протокол от ОС на СС Приложение 9_Протокол от ОС на СС

Приложение 10_Договор СС-община Приложение 10_Договор СС-община

Приложение 11_Договор за целево финансиране_октомври 2015 Приложение 11_Договор за целево финансиране_октомври 2015

Приложение 12_Декларация - нечлен на СС Приложение 12_Декларация - нечлен на СС

Приложение 13_КЛ областен управител Приложение 13_КЛ областен управител

Приложение 14_Схема_минимални помощи Приложение 14_Схема_минимални помощи

Приложение 15_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС) Приложение 15_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 16_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС) Приложение 16_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 17_Протокол от ОС на собствениците (ЕС) Приложение 17_Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

Заявление за регистрация Заявление за регистрация

Регистър на сдруженията на собственици в сгради в режим на етажна собственост в община Харманли Регистър на сдруженията на собственици в сгради в режим на етажна собственост в община Харманли

РЕГИСТЪР ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” РЕГИСТЪР ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”