Национален план за възстановяване и устойчивост.

№ BG-RRP-4.020-0164-С01 „Енергийно обновяване на общинска сграда за административно обслужване с идентификатор 77181.11.120.2 по плана на гр. Харманли“

31

№ BG-RRP-4.020-0164-С01 „Енергийно обновяване на общинска сграда за административно обслужване с идентификатор 77181.11.120.2 по плана на гр. Харманли“     Проектно предложение: № BG-RRP-4.020-0164 „Енергийно обновяване на общинска…