Национален Доверителен Екофонд

„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ “Отец Паисий”, гр. Харманли”

1083

Проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ “Отец Паисий”, гр. Харманли”   Стойност: 220 786,97 лв. с ДДС   Източник на финансиране: 85 %  безвъзмездна финансова помощ от Национален Доверителен …