Наредби

Наредба № 27 за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Община Харманли

702

Наредба № 28 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли

470