Наредби

Наредба № 25 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Харманли

722

Наредба № 26 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистъра на Община Харманли

601

Наредба № 27 за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Община Харманли

234

Наредба № 28 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли

69