Наредби

Наредба № 25 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Харманли

1085

Наредба № 26 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистъра на Община Харманли

921

Наредба № 27 за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Община Харманли

751