Наредба №4 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Харманли

Файлове:

naredba4.pdf naredba4.pdf