Наредба №20 за управление на горските територии собственост на Община Харманли

Файлове:

naredba20.pdf naredba20.pdf