Наредба №11 за условията и реда за намаляване на замърсяването от излезли от употреба моторни превозни средства на територията на Община Харманли

Файлове:

naredba11.pdf naredba11.pdf