Медицински център 1 - Харманли ЕООД

"Медицински център 1-Харманли”ЕООД
гр.Харманли, ул.Васил Левски № 66 / бившата поликлиника/, тел: 0373 / 8-25-51; 0373 /8-6094; 0373 / 8-20-66

  В центъра се осъществяват всички видове амбулаторни прегледи на здравноосигурени лица по съответните специалности, а също така и прегледи по желание на пациентите. Правят се всички видове рентгенови снимки, скенер, както и ехография на вътрешни органи. Извършват се малки хирургични операции.

  Издават се медицински документи, болнични листове за временна нетрудоспособност, протоколи за ТЕЛК, медицински свидетелства за брак, за шофьори, свидетелства пред съда. Центъра разполага и с клинична лаборатория, в която се извършват всички клинико-биохимични изследвания.

“Медицински център 1-Харманли” ЕООД разполага със следните специалисти:

Д-р НАНЕВ - хирург и управител на МЦ-1 тел; 0373 / 8-25-51; 0884331427;
Д-р ТОНЧЕВА - невролог тел; 0373 / 8-60-94; 0988991561;
Д-р ЧАНКОВА - дерматовенеролог тел; 0373 / 8-60-94; 0888583265;
Д-р ЖЕЛЯЗКОВ -УНГ тел; 0373 / 8-60-94; 0889437182;
Д-р НЕЙКОВА - психиатър 0373 / 8-60-94;0894746533;
Д-р ХРИСТОВА - кардиолог тел:0373 / 8-60-94;0888950743;
Д-р ТОДОРОВА - невролог тел:0373 / 8-60-94;0882040144;
Д-р ПЕТКОВА - ендокринолог тел:0373 / 8-60-94;0884331405
Д-р ДИМИТРОВ - уролог тел:0373 / 8-60-94;
Д-р КОЛЕВА - вътрешни болести тел:0373 / 8-60-94;0884331403;
Д-р ЗАРОВА - клинична лаборатория тел:0373 / 8-60-94;0884331426
 

Здравето Ви и на Вашите близки е нашата грижа – доверете ни се!