Медицински център 1 - Харманли ЕООД

"Медицински център 1-Харманли”ЕООД
гр.Харманли, ул.Васил Левски № 66 / бившата поликлиника/, тел: 0373 / 8-25-51; 0373 /8-6094; 0373 / 8-20-66

  В центъра се осъществяват всички видове амбулаторни прегледи на здравноосигурени лица по съответните специалности, а също така и прегледи по желание на пациентите. Правят се всички видове рентгенови снимки, скенер, както и ехография на вътрешни органи. Извършват се малки хирургични операции.

  Издават се медицински документи, болнични листове за временна нетрудоспособност, протоколи за ТЕЛК, медицински свидетелства за брак, за шофьори, свидетелства пред съда. Центъра разполага и с клинична лаборатория, в която се извършват всички клинико-биохимични изследвания.

“Медицински център 1-Харманли” ЕООД разполага със следните специалисти:

Д-р НАНЕВ - хирург и управител на МЦ-1 тел; 0373 / 8-25-51; 0884331427;;
Д-р ЧАНКОВА - дерматовенеролог тел; 0373 / 8-60-94; 0898800179;
Д-р СИМЕОНОВ -УНГ тел; 0373 / 8-60-94; 0889437182;
Д-р ДИМИТРОВА - психиатър 0373 / 8-60-94;0878561235;
Д-р ВЪЛКОВА - кардиолог тел:0373 / 8-60-94;0885636055;
Д-р ТОДОРОВА - невролог тел:0373 / 8-60-94;0882040144;
Д-р ПЕТКОВА - ендокринолог тел:0373 / 8-60-94;0884331405
Д-р ДИМИТРОВ - уролог тел:0373 / 8-60-94;
Д-р ИЛИЕВА - вътрешни болести тел:0373 / 8-60-94; 0884331408;
Д-р ЗАРОВА - клинична лаборатория тел:0373 / 8-60-94;0884331426

Здравето Ви и на Вашите близки е нашата грижа – доверете ни се!