Ритуална залаГражданският брак установен от Конституцията на Р.България  като законна форма на съюз между двама души се осъществява в ритуалната зала в Културен център Харманли от длъжностни лица, упълномощени от кмета на гр.Харманли.

Тридесет дни /30 дни / преди сватбеното тържество се подават заявление и декларация, че несъществуват законови пречки за встъпване в брак в Общинска администрация.

           НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ:

  • декларация по образец
  • документи за самоличност на младоженци и кумове
  • медицински свидетелства валидни 30 дни от датата на издаването им
  • квитанция за платени услуги

Сключване на граждански брак през делнични дни в работно време в сградата на общинска администрация – 24,00 лв. с ДДС.

Сключване на граждански брак в Ритуалната зала на Община Харманли – 108,00 лв. с ДДС.

Сключване на граждански брак извън Ритуалната зала на Община Харманли – 168.00 лв. с ДДС.

Плащанията се извършват в Център за административно обслужване на община Харманли, ул.“П.Каравелов“ №4