Краезнание - зала 

Капацитет  места:20

Цени за ползване на залата:

 

    10.00лв. на 1 час с  ДДС

    40.00лв. на ден с ДДС

 

Залата е подходяща за различни обучения,семинари, срещи – разговори, дискусии, работни срещи, презентации и други мероприятия – дневни, седмични и месечни.

 

Предоставят се:

 

    -Екран

    -Флипчарт

    -Мултимедия

    -Лаптоп

 

Допълнителни услуги:

 

    -Принтер

    -Ксерокс