БиблиотекаБиблиотеката в КЦ Харманли съхранява впечатляващо книжовно богатство от всички области на знанието, разпределени в два отдела – за деца и възрастни.

Библиотеката работи и по програмата „Глобални библиотеки”. Разполага с пет настолни компютъра, мултимедия, цветен принтер. Предлагат се копирни и компютърни услуги.

С успешното си участие в различни програми тя все повече се утвърждава като съвременен център за четене и информираност на всички обществени групи от населението на града и общината.