ПОДМЯНА НА УРЕДБАТА НА БОЛНИЧЕН И ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР В „МБАЛ – ХАРМАНЛИ“ ЕООД

Проект: Подмяна на уредбата на болничен и пътнически асансьор в „МБАЛ – Харманли“ ЕООД

Споразумение за финансиране: № РД-17-48/22.02.2021 г.

Мярка: М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ от Кампания 2021 на Проект „Красива България“.

Община Харманли кандидатства по Мярка М02 с проектно предложение „Подмяна на уредбата на болничен и пътнически асансьор в „МБАЛ – Харманли“ ЕООД, което бе одобрено за финансиране от МТСП.

Общият бюджет на проекта е 148 370,00 лв. с ДДС в т.ч. 74 185,00 лв. с ДДС, финансирани от МТСП и 74 185,00 с ДДС съфинансирани от бенефициента -община Харманли.

Проектът е насочен към подобряване на достъпната архитектурна среда на сградата на „МБАЛ – Харманли“ ЕООД, като се подменят асансьорните уредби на болничния и пътнически асансьор. Асансьорите са технически остарели, често аварират и не отговарят на съвременните нормативни документи за безопасност и достъпност. Монтираните  нови съвременни асансьори са с по-голяма товароподемност и по-безопасни.

След монтиране на новите асансьори са възстановени цокъла от гранитогресни плочи и мазилката около вратите и е боядисано главното стълбище на болницата.

Предстои окончателното плащане по проекта и неговото приключване.