"Красива България"

ПОДМЯНА НА УРЕДБАТА НА БОЛНИЧЕН И ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР В „МБАЛ – ХАРМАНЛИ“ ЕООД

274

Проект: Подмяна на уредбата на болничен и пътнически асансьор в „МБАЛ – Харманли“ ЕООД Споразумение за финансиране: № РД-17-48/22.02.2021 г. Мярка: М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ от Кампания 2021 на Проект…

„Основен ремонт сграда на Кметство с. Доситеево, УПИ 16-349, кв.13, с.Доситеево, община Харманли”

445

Проект: „Основен ремонт сграда на Кметство с. Доситеево, УПИ 16-349, кв.13, с.Доситеево, община Харманли” Мярка  М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”  от Кампания 2020 на проект „Красива…

„Достъпна среда в сградата на Община Харманли – изграждане на асансьор“

1122

Проект „Достъпна среда в сградата на Община Харманли – изграждане на асансьор“ Мярка 01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна…

„Възстановяване с основен ремонт на сградата на кметство село Рогозиново“

1249

Проект „Възстановяване с основен ремонт на сградата на кметство село Рогозиново“ Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените…