"Красива България"

„Достъпна среда в сградата на Община Харманли – изграждане на асансьор“

683

Проект „Достъпна среда в сградата на Община Харманли – изграждане на асансьор“ Мярка 01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна…

„Възстановяване с основен ремонт на сградата на кметство село Рогозиново“

700

Проект „Възстановяване с основен ремонт на сградата на кметство село Рогозиново“ Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените…