"Красива България"

„Основен ремонт сграда на Кметство с. Доситеево, УПИ 16-349, кв.13, с.Доситеево, община Харманли”

210

Проект: „Основен ремонт сграда на Кметство с. Доситеево, УПИ 16-349, кв.13, с.Доситеево, община Харманли” Мярка  М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”  от Кампания 2020 на проект „Красива…

„Достъпна среда в сградата на Община Харманли – изграждане на асансьор“

892

Проект „Достъпна среда в сградата на Община Харманли – изграждане на асансьор“ Мярка 01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна…

„Възстановяване с основен ремонт на сградата на кметство село Рогозиново“

1018

Проект „Възстановяване с основен ремонт на сградата на кметство село Рогозиново“ Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените…