Контакти - дирекция "Местни данъци и такси"

Директор на дирекция Грета Абаджиева 0373/8-51-52  
Главен инспектор Румяна Димитрова 0373/8-69-51  
Главен инспектор Теодор Дочев 0373/8-20-15 157
Ст. инспектор Надя Димитрова 0373/8-20-15 157
Ст. инспектор Петя Кръстева 0373/8-69-51  
Инспектор Иван Василев 0373/8-51-52  
Главен специалист Елена Господинова 0373/8-51-52  
Главен специалист Румяна Георгиева 0373/8-31-72 ; центр.82015 172
Старши специалист Тинка Точарова 0373/8-31-72 ; центр.82015 172

 

e-mail: har_mdt@mbox.contact.bg

             har_mdt@harmanli.bg

адрес: гр. Харманли п.к. 6450

бул. България №2 ет.2