Кампании

“Екоресурс Харманли" ЕООД съвместно с община Харманли организира кампании за повишаване на екологичната култура и съзнание на децата, учениците и гражданите.

Деца и ученици от 1 до 6 клас получиха информационни пакети: плакати, брошури, стикери, фланелки и инструкции за учители и граждани.

Основната цел на предприетите екоинициативи е формирането на трайни екологосъобразни навици.