Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на спортните клубове, получили финансиране през 2020 година

47

На основание чл.15 от сключените между Община Харманли и съответния клуб договори, в срок до 15 април 2021 година е необходимо всеки от клубовете, получил субсидия през 2020 година да представи:

  1. Отчет за приходите и разходите за 2020 година по образец (Приложение №1).

  2. Опис на разходооправдателните документи за периода от 01.08.2020 г. до 31.03.2021 г. по образец (Приложение №4)

Предвид действащите противоепидемични мерки, документите се подават в деловодството на Община Харманли: гр. Харманли, ул. Петко Каравелов №4 Информационен център.

Краен срок: 15.04.2021 година.

За ваше улеснение предоставяме образец на Придружително писмо.

Във връзка с епидемичната обстановка, породена от появата и разпространението на Ковид-19, молим всички спортни клубове да представят адрес на електронна поща, чрез който да осъществяваме бъдеща кореспонденция.

Адрес на електронна поща на Община Харманли: sport@harmanli.bg