Информационен бюлетин вижте всички  

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2022 г.

351

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ

 

на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и

  чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Харманли

 

организира

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2022 г.

 

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 05.09.2023 г. /вторник/ ОТ 14:00 ЧАСА В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРМАНЛИ /СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА/

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ

кани всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, обществени организации, представители на партии, местни фирми, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица да присъстват на обсъждането на отчета на бюджета и да вземат отношение по него с мнения, предложения и препоръки.

 

Материали по отчета на бюджета за 2022 г. може да изтеглите от тук.