Информационен бюлетин вижте всички  

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година

291

Във връзка с кампанията за изготвяне на споразумения за ползване по чл. 37в и чл.37ж от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, МЗХГ/ОДЗ/ уведомява всички заинтересовани лица, необходимата информация е публикувана на следния линк:

https://www.mzh.government.bg/odz-haskovo/bg/Polzvane.aspx