Информационен бюлетин вижте всички  

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади в землищата на селата Надежден, Черепово, Овчарово, Коларово-Богомил, Рогозиново, Славяново, Шишманово и гр. Харманли

113