Информационен бюлетин вижте всички  

ПРОТОКОЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА КОЛАРОВО, ЧЕРЕПОВО, ШИШМАНОВО, ОРЕШЕЦ, ОСТЪР КАМЪК , СМИРНЕНЦИ , РОГОЗИНОВО И СЛАВЯНОВО

124