Информационен бюлетин вижте всички  

ПРОТОКОЛ №1 ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

83