Информационен бюлетин

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Харманли

857

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 14, т.4, чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 15, т. 4 и чл. 16 от Наредба № 13 за управление на общински дълг на Община Харманли   организира   ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ   на предложение за…

СЪОБЩЕНИЕ

728

Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли, приета с Решение №75/12.02.2020 г. на Общински съвет – Харманли, общинска администрация уведомява всички заинтересовани…

СЪОБЩЕНИЕ

717

Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли, приета с Решение №75/12.02.2020 г. на Общински съвет – Харманли, общинска администрация уведомява всички заинтересовани…