Информационен бюлетин

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2022 г.

369

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ   на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Харманли за 2023 г.

524

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба №4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,…

Офис за военен отчет Ви информира

365

Офис за военен отчет община Харманли Ви информира: Обявени са 80 (осемдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища…

Община Харманли отправя покана към всички граждани и заинтересовани страни на обществено обсъждане във връзка с изготвения проект на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ)

528

Общественото обсъждане ще се проведе на 11.08.2023 година от 17:00 часа в Конферентната зала в сградата на Община Харманли. Планът за устойчива градска мобилност цели стимулиране на балансираното развитие и подобряване на интеграция…

О Б Я В А

352

Офис за военен отчет община Харманли Ви информира: 1.Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 114 /сто и четиринадесет/ вакантни длъжности за войници във военно формирования от състава на…